thuốc chữa bệnh Fordyce

(024) 22 11 0177 info@lamdep.hanoi.vn

thuốc chữa bệnh Fordyce

Cách chữa nổi hạt fordyce trên môi

Năm nay em 19 tuổi . Thể trạng sức khỏe của em hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, không hiểu sao khoảng gần 6 tháng nay, ở dưới lớp da môi của em bỗng xuất hiện nhiều nốt nhỏ màu trắng giống như hạt ...
  • 10 - tham my vien thanh quynh
  • 9 - tham my vien thanh quynh
  • 8 - tham my vien thanh quynh
  • 7 - tham my vien thanh quynh
  • 6 - tham my vien thanh quynh